bouwadvies midden nederland


PRAKTISCH EN VAKKUNDIG ADVIES

BIJ UW BOUWKUNDIGE VRAGEN

Wij hebben tot nu toe meer dan 3000 woningen gerealiseerd: van sociale woningbouw tot riante villa's in de verschillende nieuwbouwprojecten en stadsvernieuwingsgebieden. Al sinds 1990 zijn wij ook bezig met gebouwen in de sociaal-culturele sector, zoals buurt- en wijkgebouwen, culturele centra's, theaters, scholen e.d. alsmede kantoor- en bedrijfsgebouwen. Herbestemming en renovatie van elk denkbaar gebouw is voor ons een vertrouwd gebied.

Bij al deze projecten werden wij belast met de begeleiding van het werk vanaf het programma van eisen tot aan de officiële opening: wij verzorgden de nodige stedenbouwkundige adviezen, het ontwerp, de aanbesteding, werkvoorbereiding, bouwbegeleiding en oplevering, verder de advisering en uitwerking van interieurs en inrichtingen.

Onze ervaringen op stedenbouwkundig, architectonisch, bouwkundig, technisch, financieel en organisatorisch gebied stellen ons in staat om alle projecten op een adequate manier aan te pakken.


Adviesfilosofie

Onze adviesfilosofie is om in samenspraak met de opdrachtgever de vraagstelling zodanig vorm te geven dat er een kwalitatief hoogstaand advies ontstaat waarbij het uiteindelijke resultaat u meer biedt dan de oorspronkelijke vraag.


Milieu- en onderhoudsbewust bouwen

Milieu- en onderhoudsbewust bouwen en denken vormt een vast onderdeel van onze manier van werken, waarbij gebruik van duurzame technieken de voorkeur heeft.


Procesorganisatie

Bij grotere projecten is veel overleg met de verschillende diciplines een voorwaarde om tot een goed resultaat te komen. Hierbij is het noodzakelijk dat alle betrokkenen zich houden aan de vooraf in overleg vastgestelde termijnen.

Wij zien het als een uitdaging om leiding te geven aan een complex adviesproces waarbij alle disciplines betrokken zijn.

Hierbij zien wij het als onze belangrijkste taak de uitgebrachte adviezen op elkaar af te stemmen.


Kostenbewaking en calculatie

Voor en tijdens het bouwproces is de kostenbewaking van groot belang. Bij het realiseren van onze projecten zijn wij telkens binnen het gestelde budget gebleven.
Per opdracht wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald wie de kostencalculaties verricht.